صدور موافقت اصولی تولیدات دام،طیور و شیلات                    
ثبت درخواست رهگیری درخواست ثبت شده
 
                         تمدید موافقت اصولی تولیدات دام و طیور                        
ثبت درخواست رهگیری درخواست ثبت شده
 
                             صدور پروانه تاسیس تولیدات باغی                             
ثبت درخواست رهگیری درخواست ثبت شده
 
                                   مساحی اراضی کشاورزی                                     
ثبت درخواست رهگیری درخواست ثبت شده
 
                                           صدور حواله کود                                             
ثبت درخواست رهگیری درخواست ثبت شده
 
                   صدور فرم شماره گذاری ماشین های کشاورزی                   
ثبت درخواست رهگیری درخواست ثبت شده
 
   
   
   

کلیه حقوق متعلق به سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان
طراحی و تولید : شرکت مهندسی رز اندیشه هوشمند